in

Cách ẩn biểu tượng âm thanh trong trình chiếu PowerPoint

Biểu tượng Microsoft PowerPoint

Khi bạn thêm âm thanh vào bản trình bày Microsoft PowerPoint của mình, bạn có thể đặt âm thanh phát tự động hoặc trong nền. Bạn có thể không cần nhìn thấy biểu tượng âm thanh trong những trường hợp này, vậy tại sao không ẩn nó đi?

Bạn có thể dễ dàng ẩn biểu tượng âm thanh trong khi trình chiếu PowerPoint nếu bạn không định sử dụng nó. Và bạn có thể thực hiện điều này trong phiên bản PowerPoint trên máy tính để bàn trên Windows và Mac cũng như trong PowerPoint trên web.

Ẩn biểu tượng âm thanh trong PowerPoint trên màn hình của bạn

Cho dù bạn sử dụng Microsoft PowerPoint trên Windows hay Mac thì các bước để ẩn biểu tượng âm thanh đều giống nhau.

Vì vậy, hãy mở bản trình bày của bạn, chọn trang trình bày và nhấp vào biểu tượng âm thanh để chọn trang trình bày đó. Sau đó, chuyển đến tab Phát lại xuất hiện.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Phát lại, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn biểu tượng âm thanh.

NhấpBiểu tượngChọnPhát lạiTab PowerPointWindows

Chọn hộp “Ẩn trong khi hiển thị” trong phần Tùy chọn âm thanh của dải băng.

Đánh dấu vào ô Ẩn trong khi chiếu

Ẩn Biểu tượng Âm thanh trong PowerPoint trên Web

Bạn có thể ẩn biểu tượng âm thanh trong bản trình bày của mình bằng Microsoft PowerPoint trực tuyến một cách dễ dàng. Đầu tiên, nhấp vào biểu tượng để chọn nó, sau đó chuyển đến tab Âm thanh hiển thị.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy tab Âm thanh, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn biểu tượng âm thanh.

Nhấp vàoBiểu tượngChọnÂm thanhTab PowerPointWeb

Nhấp vào “Tùy chọn âm thanh” để hiển thị danh sách thả xuống, sau đó chọn hộp “Ẩn trong khi hiển thị”.

Âm thanhTùy chọnẨnTrong khiHiển thị PowerPointWeb

Hãy nhớ xem cách tạm dừng âm thanh trong bản trình bày PowerPoint của bạn, cả khi có và không có biểu tượng âm thanh.