in ,

Cách ẩn các giá trị và chỉ báo lỗi trong Microsoft Excel

Biểu trưng Excel

Các công thức Excel của bạn đôi khi có thể tạo ra các lỗi không cần sửa. Tuy nhiên, những lỗi này có thể trông lộn xộn và quan trọng hơn là ngăn các công thức hoặc tính năng Excel khác hoạt động chính xác. May mắn thay, có nhiều cách để ẩn các giá trị lỗi này.

Ẩn Lỗi với Hàm IFERROR

Cách dễ nhất để ẩn các giá trị lỗi trên bảng tính của bạn là sử dụng hàm IFERROR. Sử dụng hàm IFERROR, bạn có thể thay thế lỗi được hiển thị bằng một giá trị khác hoặc thậm chí là một công thức thay thế.

Trong ví dụ này, hàm VLOOKUP đã trả về giá trị lỗi #N/A.

Lỗi #N/A được hiển thị từ VLOOKUP

Lỗi này là do không có văn phòng để tìm kiếm. Một lý do hợp lý, nhưng lỗi này gây ra vấn đề với phép tính tổng.

Hàm IFERROR có thể xử lý mọi giá trị lỗi bao gồm lỗi #REF!, #VALUE!, #DIV/0!, v.v. Nó yêu cầu giá trị để kiểm tra lỗi và hành động cần thực hiện thay vì lỗi nếu tìm thấy.

Yêu cầu của hàm IFERROR

Trong ví dụ này, hàm VLOOKUP là giá trị cần kiểm tra và “0” được hiển thị thay vì lỗi.

Hàm IFERROR hiển thị 0 thay vì lỗi

Việc sử dụng “0” thay cho giá trị lỗi đảm bảo các phép tính khác và các tính năng có khả năng khác, chẳng hạn như biểu đồ, đều hoạt động chính xác.

Các giá trị lỗi bị ẩn với IFERROR

Kiểm tra lỗi nền

Nếu Excel nghi ngờ có lỗi trong công thức của bạn, một hình tam giác nhỏ màu lục sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên trái của ô.

Chỉ báo màu xanh lục về lỗi Excel có thể xảy ra

Lưu ý rằng chỉ báo này không có nghĩa là chắc chắn có lỗi mà là Excel đang truy vấn công thức bạn đang sử dụng.

Excel tự động thực hiện nhiều loại kiểm tra trong nền. Nếu công thức của bạn không đạt một trong các bước kiểm tra này, thì chỉ báo màu xanh lá cây sẽ xuất hiện.

Khi bạn bấm vào ô, một biểu tượng xuất hiện cảnh báo bạn về lỗi tiềm ẩn trong công thức của bạn.

Thẻ thông minh cho các tùy chọn lỗi

Nhấp vào biểu tượng để xem các tùy chọn khác nhau để xử lý lỗi giả định.

Các tùy chọn để xử lý lỗi

Trong ví dụ này, chỉ báo đã xuất hiện vì công thức đã bỏ qua các ô liền kề. Danh sách cung cấp các tùy chọn để bao gồm các ô bị bỏ qua, bỏ qua lỗi, tìm thêm thông tin và cũng có thể thay đổi các tùy chọn kiểm tra lỗi.

Để xóa chỉ báo, bạn cần sửa lỗi bằng cách nhấp vào “Cập nhật công thức để bao gồm các ô” hoặc bỏ qua nếu công thức đúng.

Tắt kiểm tra lỗi Excel

Nếu bạn không muốn Excel cảnh báo bạn về những lỗi tiềm ẩn này, bạn có thể tắt chúng đi.

Nhấp vào Tệp > Tùy chọn. Tiếp theo, chọn danh mục “Công thức”. Bỏ chọn hộp “Bật kiểm tra lỗi nền” để tắt tất cả kiểm tra lỗi nền.

Tùy chọn kiểm tra lỗi

Ngoài ra, bạn có thể tắt kiểm tra lỗi cụ thể từ phần “Quy tắc kiểm tra lỗi” ở cuối cửa sổ.

Theo mặc định, tất cả các kiểm tra lỗi đều được bật ngoại trừ “Công thức đề cập đến các ô trống”.

Tắt các quy tắc kiểm tra lỗi cụ thể

Có thể truy cập thêm thông tin về từng quy tắc bằng cách di chuột qua biểu tượng thông tin.

Thông tin thêm về kiểm tra lỗi

Chọn và bỏ chọn các hộp để chỉ định quy tắc nào bạn muốn Excel sử dụng với kiểm tra lỗi nền.

Khi các lỗi công thức không cần sửa, các giá trị lỗi của chúng sẽ bị ẩn hoặc thay thế bằng một giá trị hữu ích hơn.

Excel cũng thực hiện kiểm tra lỗi nền và truy vấn các lỗi mà Excel cho rằng bạn đã mắc phải với các công thức của mình. Điều này hữu ích nhưng cụ thể hoặc tất cả các quy tắc kiểm tra lỗi có thể bị vô hiệu hóa nếu chúng can thiệp quá nhiều.