in

Cách chèn nhiều hàng trong Microsoft Excel

Logo Microsoft Excel trên nền xanh

Chèn nhiều hàng vào bảng tính Microsoft Excel của bạn không khó. Chỉ cần sử dụng tùy chọn menu ngữ cảnh nhanh hoặc phím tắt để thêm nhiều hàng cùng lúc. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.

Chèn nhiều hàng trong Excel bằng tùy chọn menu nhấp chuột phải

Một cách để thêm nhiều hàng trong Excel là sử dụng một tùy chọn trong menu ngữ cảnh của Excel.

Để sử dụng phương pháp này, trước tiên, hãy mở bảng tính của bạn bằng Microsoft Excel.

Trong bảng tính của bạn, hãy chọn số hàng bạn muốn thêm. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm bốn hàng mới, hãy chọn bốn hàng trong bảng tính của bạn mà các hàng mới sẽ được thêm vào phía trên.

Chọn hàng trong Excel.

Nhấp chuột phải vào một trong các hàng đã chọn và từ menu mở ra, hãy chọn “Chèn”.

2 hàng chèn

Bạn sẽ thấy một hộp “Chèn” nhỏ trên màn hình của mình. Trong hộp này, hãy bật tùy chọn “Toàn bộ hàng” và nhấp vào “OK”.

3 toàn bộ hàng

Và ngay lập tức, Excel sẽ thêm số hàng đã chỉ định vào bảng tính của bạn.

Mẹo: Để xóa nhanh các hàng mới thêm, hãy nhấn Ctrl+Z trên PC hoặc Command+Z trên máy Mac.

Các hàng mới được thêm vào trong Excel.

Bạn đã sẵn sàng.

Chèn nhiều hàng trong Excel bằng phím tắt

Nếu bạn thích sử dụng phím tắt Excel, có một phím tắt bạn có thể sử dụng để nhanh chóng thêm nhiều hàng vào bảng tính Excel của mình.

Để sử dụng phím tắt, trước tiên, hãy mở bảng tính của bạn bằng Microsoft Excel.

Trong bảng tính, hãy chọn số hàng bạn muốn thêm. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm ba hàng mới, hãy chọn ba hàng trong bảng tính hiện tại của bạn. Excel sẽ thêm các hàng mới phía trên các hàng đã chọn.

Chọn hàng trong Excel.

Trong khi các hàng được chọn, hãy nhấn đồng thời Ctrl+Shift+Plus (dấu +) trên PC hoặc Command+Shift+Plus (dấu +) trên máy Mac. Thao tác này sẽ mở hộp “Chèn”. Trong hộp này, hãy chọn “Toàn bộ hàng” và nhấp vào “OK”.

6 thêm hàng

Excel sẽ thêm số hàng đã chọn vào bảng tính của bạn.

Hàng được thêm vào Excel.

Và đó là cách bạn tạo khoảng trống cho dữ liệu mới trong bảng tính của mình bằng cách thêm nhiều hàng cùng một lúc. Rất hữu ích!

Nếu thường xuyên làm việc với bảng, bạn có thể thêm bớt cột và hàng trong bảng trong Excel một cách dễ dàng.