in ,

Cách in một vùng chọn ô cụ thể trong Excel

Logo Microsoft Excel

Đôi khi bạn chỉ muốn in một lựa chọn ô cụ thể trên trang tính. Nhưng khi bạn in trong Microsoft Excel, tất cả dữ liệu trên trang tính được in theo mặc định. Bài viết này sẽ chỉ ra hai cách để in một phạm vi đã chọn.

In một lựa chọn ô cụ thể trong Microsoft Excel

Tùy chọn đầu tiên này là phương pháp nhanh nhất để in một dải ô đã chọn.

Chọn và đánh dấu phạm vi ô bạn muốn in.

Chọn dãy ô cần in

Tiếp theo, nhấp vào Tệp > In hoặc nhấn Ctrl+P để xem cài đặt in.

Cài đặt in trong Excel

Nhấp vào mũi tên danh sách cho cài đặt vùng in và sau đó chọn tùy chọn “Lựa chọn in”.

In lựa chọn trên một trang tính

Bản xem trước bây giờ sẽ chỉ hiển thị khu vực đã chọn. Nhấp vào “In” để kết thúc quá trình.

Đặt vùng in trong Microsoft Excel

Nếu bạn in vùng đã chọn thường xuyên, bạn có thể đặt phạm vi đã chọn làm vùng in. Tùy chọn này sẽ giúp bạn không cần phải chọn phạm vi mỗi lần in.

Chọn phạm vi ô bạn muốn đặt làm vùng in. Tiếp theo, nhấp vào Bố cục trang > Vùng in > Đặt vùng in.

Đặt vùng in

Khu vực in hiện đã được thiết lập.

Lần tới khi bạn in (Tệp > In hoặc nhấn Ctrl+P), khu vực này sẽ được in theo mặc định.

Để loại bỏ một vùng in, bấm Bố cục trang > Vùng in > Xóa vùng in.