in ,

Cách lấy số liệu thống kê trang tính trong Excel

Biểu tượng Microsoft Excel

Khi bạn cần xem có bao nhiêu công thức, bảng tổng hợp hoặc điều khiển biểu mẫu trong bảng tính hoặc sổ làm việc, hãy xem tính năng Thống kê sổ làm việc trong Microsoft Excel. Đây là cách nó hoạt động.

Xem số liệu thống kê trong Microsoft Word rất hữu ích để xem số lượng trang, từ hoặc ký tự. Nhưng việc lấy số liệu thống kê trong Excel cũng có thể hữu ích. Bạn có thể có một sổ làm việc cho một lớp học với các yêu cầu cụ thể hoặc bạn có thể có một bảng tính dành cho doanh nghiệp mà bạn muốn xem lại các phần tử không cần thiết.

Nhận số liệu thống kê sổ làm việc trong Microsoft Excel

Bạn có thể xem Thống kê sổ làm việc của mình tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình tạo bảng tính và bao nhiêu lần tùy thích.

Mở sổ làm việc Excel của bạn và chuyển đến tab Xem lại. Nhấp vào “Thống kê sổ làm việc” trong phần Soát lỗi của dải băng.

Đánh GiáSách Bài TậpThống Kê

Khi cửa sổ nhỏ mở ra, bạn sẽ thấy dữ liệu cho trang tính hiện tại của mình ở trên cùng và toàn bộ sổ làm việc ở dưới cùng.

Thống kê sổ làm việc trong Excel

Nếu bạn muốn biết thông tin chi tiết cho một trang tính khác trong sổ làm việc của mình, hãy đóng cửa sổ Thống kê sổ làm việc bằng cách nhấp vào “OK”. Sau đó bấm vào tab cho trang tính mà bạn muốn xem và làm theo các bước tương tự được liệt kê ở trên.

Sổ làm việc Thống kê cho hai trang tính

Bạn có thể xem Thống kê Sổ làm việc trong Excel cho Microsoft 365 trên Windows và Mac cũng như trong Excel trên web. Bạn cũng có thể truy cập nó theo cách tương tự trên các nền tảng này. Điểm khác biệt duy nhất là Excel trực tuyến không hiển thị danh sách dữ liệu đầy đủ được viết ở trên cho các trang tính và sổ làm việc.