in ,

Cách lấy tháng hoặc năm từ một ngày trong Microsoft Excel

Một tờ lịch bên cạnh vài chiếc đinh bấm đầy màu sắc trên một bề mặt màu tím.

Ngày trong Microsoft Excel rất hữu ích để theo dõi tài chính, đơn đặt hàng và bán hàng. Vì vậy, có thể đến lúc bạn muốn rút một tháng hoặc một năm ra khỏi mục nhập ngày. Các hàm và công thức làm cho nhiệm vụ này trở nên dễ dàng.

Có một số cách để lấy một tháng từ một ngày trong Excel, tùy thuộc vào việc bạn muốn hiển thị kết quả dưới dạng số, từ hay chữ viết tắt. Và may mắn thay, bạn có thể sử dụng các phương pháp tương tự này để lấy năm từ mục nhập ngày của mình.

Nhận tháng hoặc năm với các hàm ngày

Nếu bạn muốn lấy giá trị số cho một tháng, chẳng hạn như 10 cho tháng 10, 11 cho tháng 11, v.v., hàm MONTH sẽ hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Trong nhiều năm, bạn chỉ cần sử dụng hàm NĂM và tham chiếu.

Cú pháp cho mỗi hàm đều giống nhau: MONTH(tham chiếu) và NĂM(tham chiếu) trong đó bạn tham chiếu đến ô chứa ngày.

Bạn có thể sử dụng các công thức sau để lấy tháng và sau đó là năm kể từ ngày trong ô A2:

=THÁNG(A2)

=NĂM(A2)

Sau đó, bạn sẽ thấy kết quả trong ô chứa công thức.

Hàm YEAR để lấy năm từ một ngày

Hãy nhớ rằng, tháng được định dạng dưới dạng giá trị số.

Hàm MONTH để lấy tháng từ một ngày

Nếu bạn có một danh sách các ngày mà bạn muốn lấy tháng và/hoặc năm cho mỗi mục nhập, hãy sử dụng núm điều khiển điền để kéo (các) công thức xuống các ô còn lại.

Sao chép công thức vào các ô bằng núm điều khiển điền

Nhận tháng hoặc năm với chức năng TEXT

Có thể bạn thích xem tên của tháng hoặc tên viết tắt hơn là số. Bạn có thể thực hiện việc này trong tháng bằng hàm TEXT. Bạn cũng có thể lấy số có hai chữ số cho năm bằng phương pháp này.

Cú pháp của hàm là TEXT(value, format_code) trong đó bạn sẽ cần cả hai đối số để hiển thị tháng. Giá trị là ô chứa ngày tháng và format_code là cách bạn muốn hiển thị kết quả.

Ở đây, chúng ta sẽ lấy tháng cho ngày trong ô A2 dưới dạng một từ đầy đủ bằng cách sử dụng chữ M cho tháng dưới dạng format_code:

=TEXT(A2,”mmmm”)

Lưu ý, bạn cần ít nhất bốn chữ M trong dấu ngoặc kép để có tên tháng đầy đủ. Số chữ cái trong tên tháng không tương ứng với số chữ M trong đối số; chỉ cần nhập ít nhất bốn trong số họ.

Họ và tên tháng sử dụng hàm TEXT

Để có ba chữ cái viết tắt cho một tháng thay vì tên đầy đủ, chỉ cần sử dụng ba chữ M:

=TEXT(A3,”mmm”)

Viết tắt tên tháng sử dụng hàm TEXT

Bạn cũng có thể sử dụng hàm TEXT nếu bạn chỉ muốn có hai chữ số cho năm thay vì cả bốn chữ số. Bạn sẽ sử dụng chữ Y cho năm làm format_code:

=TEXT(A2,”yy”)

Hai chữ số cho năm bằng hàm TEXT

Một lần nữa, bạn có thể sử dụng núm điều khiển điền để sao chép (các) công thức xuống các ô còn lại nếu muốn.

Đã sao chép công thức vào các ô bằng núm điều khiển điền

Kéo một tháng hoặc một năm ra khỏi một ngày đầy đủ trong Excel chỉ mất một phút với các phương pháp này. Để biết thêm thông tin, hãy xem các hàm ngày và giờ bổ sung này trong Excel mà bạn có thể thấy hữu ích.