in ,

Cách nhóm các cột trong Microsoft Excel

Logo Microsoft Excel trên nền xanh

Trong Excel, chọn các cột bạn muốn nhóm. Chuyển đến tab Dữ liệu. Mở menu thả xuống Phác thảo và chọn “Nhóm”. Sử dụng các nút cộng (+) và trừ (-) xuất hiện để mở rộng và thu gọn nhóm.

Nếu bạn sắp xếp bảng tính theo cột, bạn có thể chỉ muốn làm việc với các cột cụ thể cùng một lúc. Trong Microsoft Excel, bạn có thể nhóm các cột, mở rộng và thu gọn chúng khi bạn làm việc. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.

Bạn không chỉ có thể nhóm các cột trong Excel mà còn có thể tạo các nhóm con hoặc nhiều nhóm trong cùng một trang tính. Điều này cho phép bạn chỉ nhìn thấy những cột bạn cần trong khi ẩn hoặc thu gọn những cột khác.

Cách nhóm các cột trong Excel

Để nhóm các cột, bạn sẽ cần các cột bạn muốn nhóm cạnh nhau. Bạn không thể nhóm các cột không liền kề.

Chọn các cột bạn muốn sử dụng bằng cách kéo con trỏ qua chúng. Ngoài ra, bạn có thể chọn cột đầu tiên, giữ phím Shift rồi chọn cột cuối cùng trong phạm vi.

Các cột được chọn trong Excel

Chuyển đến tab Dữ liệu và mở menu thả xuống Phác thảo ở phía bên phải của dải băng. Nhấp vào “Nhóm” trong menu hoặc chọn mũi tên thả xuống Nhóm và chọn “Nhóm” ở đó.

Nhóm trong menu Dàn bài trên tab Dữ liệu

Sau đó, bạn sẽ thấy các cột đã chọn của mình được nhóm lại bằng một dòng và nút dấu trừ (-) phía trên chúng. Bạn có thể sử dụng nút dấu trừ để thu gọn nhóm và nút dấu cộng (+) tiếp theo để mở rộng lại.

Nút dấu trừ cho các cột được nhóm

Bạn cũng sẽ nhận thấy các nút có nhãn 1 và 2 ở ngoài cùng bên trái, bạn cũng có thể sử dụng các nút này để mở rộng và thu gọn nhóm. Tuy nhiên, các nút số sẽ thay đổi một chút nếu bạn thêm một nhóm con hoặc một nhóm khác vào trang tính của mình, như chúng tôi sẽ mô tả tiếp theo.

Các nút số cho các cột được nhóm

Tạo một nhóm con

Để tạo một nhóm con của một nhóm cột lớn hơn, bạn làm theo các bước tương tự như trên. Chọn các cột, chuyển đến tab Dữ liệu và chọn “Nhóm” trong menu thả xuống Phác thảo.

Nhóm trong menu Outline cho một nhóm con

Điều thay đổi khi bạn tạo một nhóm con là cách các nút số hoạt động. Sau khi tạo một nhóm con, bạn sẽ thấy một nút khác có nhãn 3. Điều này là do hiện có một cấp độ khác.

Nút 3 cho một nhóm con các cột

Bạn vẫn có thể sử dụng các nút dấu cộng (+) và dấu trừ (-) để mở rộng và thu gọn từng nhóm con và nhóm. Nhưng với các nút số, bạn có thể nhanh chóng mở rộng và thu gọn tất cả các nhóm trên một cấp độ bằng cách sử dụng nút số tương ứng với cấp độ nhóm.

Các nút số để mở rộng các cột được nhóm

Tạo một nhóm khác

Nếu bạn muốn tạo một nhóm cột riêng biệt khác trong trang tính của mình, bạn cũng có thể thực hiện việc này. Tuy nhiên, các nhóm này không thể ở ngay cạnh nhau.

Ví dụ: nếu bạn nhóm các cột từ A đến C và D đến F, Excel sẽ đặt tất cả chúng vào cùng một nhóm.

Bạn nên có ít nhất một cột giữa các nhóm hoặc xem xét việc tạo một nhóm lớn và sau đó là các nhóm nhỏ, như được mô tả ở trên.

Hai nhóm cột trong Excel

Ngoài ra, khi bạn có nhiều nhóm, các nút số sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nhóm ở cấp độ đó. Chẳng hạn, nếu bạn chọn nút 1 để thu gọn một nhóm, thao tác này sẽ thu gọn tất cả các nhóm ở cấp độ đó, như minh họa bên dưới.

Tất cả các nhóm được thu gọn bằng nút 1

Tách nhóm các cột trong Excel

Nếu bạn muốn trả lại các cột của mình về trạng thái ban đầu, bạn chỉ cần hủy nhóm chúng.

Chọn các cột trong nhóm, chuyển đến tab Dữ liệu và mở menu thả xuống Phác thảo. Nhấp vào “Ungroup” hoặc chọn “Ungroup” trong hộp thả xuống Ungroup.

Bỏ nhóm trong menu Dàn bài trên tab Dữ liệu

Sau đó, bạn sẽ thấy các cột của mình được tách nhóm.

Các cột chưa được nhóm trong Excel

Bạn cũng có thể chỉ xóa một số cột nhất định khỏi một nhóm. Ví dụ: chúng tôi có các cột từ A đến K trong một nhóm và muốn xóa các cột từ F đến H khỏi nhóm đó.

Để thực hiện việc này, chúng tôi chọn các cột từ F đến H và nhấp vào “Ungroup” trên tab dữ liệu.

Bỏ nhóm trong menu Outline cho một nhóm con

Sau đó, bạn sẽ thấy rằng phần còn lại của các cột vẫn nằm trong (các) nhóm của chúng với các nút và tất cả.

Các cột chưa được nhóm trong Excel

Bằng cách nhóm các cột trong Excel, bạn có thể giảm lượng lớn dữ liệu thành các phần khả thi. Hãy ghi nhớ tính năng này với bảng tính tiếp theo của bạn.

Để biết thêm các cách tổ chức trong Excel, hãy xem cách nhóm các trang tính.