in ,

Cách nhóm các hàng trong Microsoft Excel

Logo Microsoft Excel trên nền xanh

Chọn các hàng bạn muốn nhóm và chuyển đến tab Dữ liệu. Trong menu thả xuống Phác thảo, hãy chọn “Nhóm”. Sử dụng các nút cộng (+) và trừ (-) hoặc số xuất hiện để mở rộng và thu gọn từng nhóm.

Việc chỉ xem dữ liệu bạn muốn xem có thể rất tẻ nhạt khi bạn đang làm việc với một bảng tính lớn. May mắn thay, Excel cung cấp nhiều công cụ khác nhau mà bạn có thể sử dụng để đơn giản hóa dữ liệu của mình. Ví dụ: bạn có thể dễ dàng nhóm các hàng trong Excel rồi thu gọn hoặc mở rộng dữ liệu của mình khi cần.

Cách nhóm các hàng trong Excel

Để nhóm theo hàng trong Excel, hãy bắt đầu bằng cách chọn các hàng liền kề mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách kéo con trỏ qua các tiêu đề hàng hoặc bằng cách chọn hàng đầu tiên, giữ phím Shift, rồi chọn hàng cuối cùng trong phạm vi.

Hàng được chọn trong Excel

Chuyển đến tab Dữ liệu và chọn mũi tên thả xuống Phác thảo. Chọn “Nhóm” trong menu.

Nhóm trong menu Outline

Sau đó, bạn sẽ thấy các hàng đã chọn của mình được nhóm lại với nhau bằng một số nút ở bên trái. Bạn sẽ sử dụng các nút này để thu gọn và mở rộng nhóm của mình.

Các hàng được nhóm trong Excel

Để thu gọn nhóm, hãy nhấp vào nút hoặc dấu trừ (-) 1. Để mở rộng nhóm, hãy nhấp vào nút hoặc dấu cộng (+) 2.

Các nhóm hàng được mở rộng và thu gọn trong Excel

Nhóm con, Nhóm bổ sung và Tổng phụ

Bạn có thể tạo nhiều nhóm trong một trang tính. Bạn cũng có thể tạo các nhóm con hoặc sử dụng tính năng tổng phụ để nhóm và cộng các phép tính.

Để tạo một nhóm con, hãy mở rộng nhóm mẹ rồi làm theo các bước tương tự như trên để chọn và nhóm các hàng.

Nhóm con của các hàng trong Excel

Khi tạo nhóm con, bạn sẽ thấy một cấp độ khác của các nút cộng (+) và trừ (-) và một nút bổ sung có nhãn 3.

Sau đó, bạn sẽ sử dụng bộ nút cộng (+) và trừ (-) thứ hai cùng với các nút 1, 2 và 3 để thu gọn hoặc mở rộng toàn bộ nhóm và nhóm con.

Nhóm và nhóm con được mở rộng và thu gọn

Để tạo một nhóm khác trong trang tính, hãy làm theo các bước tương tự như trước đó.

Hai nhóm hàng trong Excel

Lưu ý: Hãy nhớ rằng bạn không thể tạo hai nhóm liền kề nhau, nếu không Excel sẽ đặt chúng vào cùng một nhóm. Hãy chắc chắn để lại một hàng giữa các nhóm hoặc sử dụng tùy chọn nhóm phụ ở trên.

Để tạo các nhóm và tổng phụ chúng cùng một lúc, hãy chọn tất cả các hàng bạn muốn trong nhóm. Chuyển đến tab Dữ liệu và chọn “Tổng phụ” trong menu thả xuống Phác thảo.

Tổng phụ trong menu Outline

Sử dụng các tùy chọn trong cửa sổ Tổng phụ để chọn nhóm, hàm để tính toán và cột nào sẽ sử dụng cho các số liệu. Đánh dấu bất kỳ tùy chọn bổ sung nào bạn muốn và nhấp vào “OK”.

cài đặt tổng phụ

Sau đó, bạn sẽ thấy các hàng của mình được nhóm lại và tính toán như bạn đã hướng dẫn. Ngoài ra, bạn sẽ có tổng số ở dưới cùng cho bất kỳ chức năng nào bạn đã chọn. Ví dụ: bạn có thể thấy Tổng cộng, Trung bình cộng hoặc tương tự.

Tổng phụ trong Excel

Rã nhóm các hàng trong Excel

Nếu muốn xóa nhóm bạn đã tạo, bạn có thể thực hiện việc này cho cả nhóm và nhóm con.

Chọn nhóm bằng cách kéo qua các hàng. Chuyển đến tab Dữ liệu, chọn mũi tên thả xuống Phác thảo và chọn “Hủy nhóm”.

Bỏ nhóm trong menu Outline

Sau đó, bạn sẽ thấy nhóm trở lại chế độ xem ban đầu.

Đã tách nhóm các hàng trong Excel

Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn Ungroup để chỉ xóa một số hàng nhất định khỏi một nhóm. Ví dụ: nếu bạn có các hàng từ 2 đến 10 trong một nhóm nhưng muốn xóa các hàng từ 8 đến 10, bạn có thể làm như vậy.

Chọn các hàng bạn muốn xóa khỏi nhóm. Sau đó, chọn Dàn bài > Rã nhóm trên tab Dữ liệu.

Các hàng được chọn để tách nhóm

Sau đó, các hàng đó sẽ bị xóa khỏi nhóm trong khi các hàng còn lại vẫn ở trong đó.

Rã nhóm các hàng nhất định trong Excel

Sau đó, bạn có thể thu gọn và mở rộng nhóm còn lại của mình mà không ảnh hưởng đến các hàng bạn đã xóa.

Đã thu gọn các hàng còn lại trong một nhóm

Nếu bạn muốn nhóm các hàng trong Excel để xem dễ dàng hơn, hãy thử tính năng nhóm trong bảng tính của bạn.

Để biết thêm, hãy xem cách chèn nhiều hàng hoặc cách di chuyển hàng trong Excel.