in

Cách sắp xếp các đối tượng PowerPoint

biểu tượng powerpoint

Nếu bạn có nhiều hình ảnh trên một trang chiếu, bạn có thể căn chỉnh các đối tượng của mình theo cả chiều ngang và chiều dọc để có giao diện chuyên nghiệp hơn. Có sẵn các hướng dẫn và đường lưới để giúp bạn căn chỉnh các đối tượng theo cách thủ công và có các tùy chọn để tự động căn chỉnh các đối tượng cho bạn. Hãy xem nó được thực hiện như thế nào.

Căn chỉnh đối tượng theo cách thủ công

Trong ví dụ này, có ba đối tượng trên trang chiếu. Chỉ vào đối tượng đầu tiên và kéo lên hoặc xuống bằng chuột của bạn. Sau khi đối tượng được căn giữa theo chiều ngang và chiều dọc, hướng dẫn sẽ hiển thị.

hướng dẫn hiển thị đối tượng được kéo

Bạn cũng có thể sử dụng các hướng dẫn và đường lưới để giúp bạn căn chỉnh các đối tượng của mình. Từ tab “Chế độ xem”, nhấp vào “Hướng dẫn”. Sau đó, hai đường chấm chấm sẽ hiển thị—một đường thẳng hàng với tâm ngang của trang chiếu và một đường thẳng với tâm dọc.

bật hướng dẫn

Ngoài ra, bạn có thể bật đường lưới có thể giúp bạn căn chỉnh đối tượng ở nơi khác trên trang chiếu của mình. Từ tab “Chế độ xem”, nhấp vào “Đường lưới”. Sau đó, nhiều đường chấm chấm sẽ hiển thị để giúp bạn căn chỉnh các đối tượng của mình. Bạn có thể kéo các đối tượng của mình và sử dụng các đường lưới để căn chỉnh chúng cho phù hợp.

bật đường lưới

Trong ví dụ này, chúng tôi đã di chuyển từng đối tượng trong số ba đối tượng lên trên để căn chỉnh chúng bằng cách sử dụng đường lưới ngang trên cùng:

căn chỉnh các đối tượng bằng cách sử dụng đường lưới

Tự động căn chỉnh đối tượng

Bây giờ, hãy xem cách tự động căn chỉnh các đối tượng. Đầu tiên, chọn tất cả các đối tượng được căn chỉnh. Nếu điều này bao gồm tất cả các đối tượng trên trang chiếu của bạn, bạn có thể nhấn Ctrl+A để chọn mọi thứ. Để chọn các đối tượng cụ thể, bấm vào đối tượng đầu tiên để chọn nó. Sau đó, trong khi giữ phím Shift, bấm vào các đối tượng khác để chọn lần lượt từng đối tượng. Trong ví dụ này, chúng tôi có ba hình ảnh được chọn và chúng tôi muốn căn chỉnh tất cả chúng theo cả chiều ngang và chiều dọc.

chọn nhiều đối tượng

Từ tab Định dạng, nhấp vào nút “Căn chỉnh”. Như bạn có thể thấy, ở đây bạn có các lệnh để căn chỉnh các trang chiếu theo chiều ngang (nhóm trên cùng), theo chiều dọc (nhóm thứ hai) và để phân bổ chúng (làm cho chúng cách đều nhau). Ở đây, chúng ta đang căn chỉnh đối tượng đã chọn theo chiều dọc dọc theo phần giữa của chúng.

sắp xếp các đối tượng theo chiều dọc dọc theo giữa của chúng

Thao tác này đã căn chỉnh tất cả các đối tượng được chọn theo chiều dọc. Bây giờ, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng được đặt cách đều nhau, vì vậy với cả ba đối tượng vẫn được chọn, chúng tôi sẽ quay lại trình đơn đó và chọn lệnh “Phân phối theo chiều ngang”.

phân phối các đối tượng theo chiều ngang

 

Đây là kết quả cuối cùng, với tất cả các hình ảnh được căn chỉnh theo cả chiều ngang và chiều dọc.

các đối tượng hiện được căn chỉnh và phân phối

Và đó là tất cả để có nó!