in

Cách tạo Album ảnh trong PowerPoint

Biểu tượng Microsoft PowerPoint

Trình chiếu là tuyệt vời cho nhiều thứ hơn là chỉ các bài thuyết trình liên quan đến kinh doanh. Bạn có thể sử dụng Microsoft PowerPoint để tạo album ảnh và thêm nhạc hoặc hiệu ứng hình ảnh để có một buổi trình diễn đáng nhớ.

Đối với các bài thuyết trình cá nhân về những dịp đặc biệt như đám cưới và ngày kỷ niệm hoặc thậm chí là trình chiếu cho các tổ chức mà trọng tâm chính là hình ảnh, hãy xem cách tạo một album ảnh trong PowerPoint.

Thiết lập Album ảnh trong PowerPoint

Mở PowerPoint và tạo bản trình bày trống hoặc sử dụng bản trình bày hiện có. Khi bạn tạo album ảnh, PowerPoint sẽ tự động đặt nó vào bản trình chiếu mới.

Chuyển đến tab Chèn, chọn Album ảnh > Album ảnh mới trong phần Hình ảnh của dải băng.

Album ảnh mới trên tab Chèn

Khi cửa sổ Album ảnh mở ra, hãy bắt đầu bằng cách thêm ảnh bạn muốn sử dụng. Ở bên trái, bên dưới Chèn Ảnh Từ, nhấp vào “Tệp/Đĩa”.

Nút File, Disk để chèn ảnh

Bạn có thể chọn từng ảnh một hoặc nhiều ảnh bằng cách sử dụng Ctrl khi nhấp vào từng ảnh. Nhấn “Chèn” và những ảnh đó xuất hiện trong hộp Ảnh trong Album trong cửa sổ Album ảnh. Tiếp tục quy trình tương tự cho đến khi bạn đã thêm tất cả ảnh mình muốn.

Danh sách ảnh trong album

Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự của ảnh bằng cách chọn một ảnh rồi sử dụng mũi tên lên và xuống bên dưới hộp “Ảnh trong Album”. Bạn cũng có thể sử dụng Xóa để xóa ảnh bạn đã thêm.

Các nút Lên, Xuống và Xóa

Nếu bạn muốn thêm slide văn bản vào album ảnh, hãy nhấp vào “New Text Box” ở bên trái. Sau đó, bạn có thể sử dụng các mũi tên lên và xuống để đặt trang chiếu này vào nơi bạn muốn. Bạn cũng có thể bao gồm nhiều slide văn bản hơn. Bạn sẽ thêm văn bản vào các trang chiếu này sau khi tạo bản trình bày.

Hộp văn bản được thêm vào album ảnh

Chỉnh sửa ảnh

Bạn có một số tùy chọn để biên tập hoặc chỉnh sửa ảnh trong album của mình. Để có một cái nhìn độc đáo, bạn có thể sử dụng màu đen và trắng cho tất cả các bức ảnh. Đánh dấu vào ô bên trái dưới Picture Options cho All Pictures Black and White.

Hộp kiểm để làm cho tất cả ảnh đen trắng

Nếu bạn muốn giữ nguyên ảnh của mình nhưng thực hiện một vài điều chỉnh nhỏ, bạn cũng có thể làm điều này. Chọn ảnh trong danh sách bằng cách chọn hộp. Ở bên phải bên dưới phần xem trước của ảnh, bạn có các nút để xoay ảnh, điều chỉnh độ tương phản và tăng giảm độ sáng.

Các nút chỉnh sửa ảnh bên dưới Preview

Tùy chỉnh Album ảnh

Một phần nữa để thiết lập album ảnh của bạn là chọn bố cục. Ở cuối cửa sổ Album ảnh, hãy sử dụng hộp thả xuống Bố cục ảnh để chọn bố cục bạn muốn. Bạn có thể sử dụng Vừa với trang chiếu hoặc chọn một, hai hoặc bốn ảnh trên mỗi trang chiếu có hoặc không có tiêu đề.

Tùy chọn bố cục album ảnh trong PowerPoint

Khi bạn chọn bố cục một, hai hoặc bốn ảnh, bạn sẽ thấy những ảnh nào được nhóm lại với nhau được biểu thị bằng số trong hộp Ảnh trong Album. Một lần nữa, bạn có thể sử dụng mũi tên lên và xuống để sắp xếp lại chúng.

Ảnh được nhóm theo bố cục

Nếu bạn chọn một bố cục khác với Vừa với trang chiếu, bạn có thể thêm khung vào ảnh. Sử dụng hộp thả xuống Hình dạng khung cho các tùy chọn như hình chữ nhật, hình chữ nhật tròn hoặc khung có cạnh mềm.

Tùy chọn khung ảnh

Một tính năng khác mà bạn có thể sử dụng nếu ảnh của mình không vừa với trang chiếu là chú thích. Chọn hộp ở bên trái bên dưới Tùy chọn Ảnh cho Chú thích Bên dưới Tất cả Ảnh. Thao tác này sau đó sẽ chèn một hộp văn bản trên mỗi trang chiếu bên dưới hình ảnh có tên ảnh. Bạn có thể giữ chú thích đó hoặc chỉnh sửa chú thích đó thành nội dung mang tính mô tả hơn.

Hộp kiểm để thêm chú thích

Nếu bạn có một chủ đề trên máy tính mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấn “Duyệt”, chọn chủ đề và nhấp vào “Chọn”.

Đã thêm chủ đề vào album ảnh

Tạo hoặc chỉnh sửa Album ảnh

Khi bạn thiết lập xong album ảnh, hãy nhấp vào “Tạo” và bạn sẽ thấy bản trình chiếu mới của mình.

Trình chiếu album ảnh trong PowerPoint

Sau đó, bạn có thể thêm văn bản cho chú thích, tiêu đề hoặc trang chiếu văn bản nếu bạn đã chọn các tùy chọn này. Bạn cũng có thể chọn Ý tưởng thiết kế ở bên phải, áp dụng hiệu ứng chuyển tiếp hoặc hoạt ảnh hoặc thêm nhạc nếu muốn.

Lưu trình chiếu của bạn như bình thường. Sau đó, nếu bạn muốn thay đổi album ảnh, hãy đi tới Chèn > Album ảnh > Chỉnh sửa Album ảnh.

Chỉnh sửa Anbom Ảnh trên tab Chèn

Thực hiện các chỉnh sửa của bạn và nhấp vào “Cập nhật” để áp dụng các thay đổi của bạn.

Nút cập nhật để chỉnh sửa album

Bạn có thể tạo trình chiếu ảnh từ đầu trong PowerPoint. Tuy nhiên, tính năng album ảnh giúp tạo bản trình bày đáng nhớ đó dễ dàng hơn nhiều và có giao diện nhất quán.