in ,

Cách tạo biểu mẫu nhập dữ liệu trong Microsoft Excel

Logo Microsoft Excel

Nhập dữ liệu thủ công có thể tốn thời gian và dễ bị lỗi. Nhưng nếu bạn dành vài phút để tạo biểu mẫu nhập dữ liệu trong Microsoft Excel, bạn có thể cải thiện quy trình và giảm nguy cơ mắc lỗi như thiếu dữ liệu.

Thêm tùy chọn biểu mẫu

Để sử dụng tùy chọn Biểu mẫu trong Excel, bạn cần thêm tùy chọn này vào thanh công cụ Truy cập Nhanh hoặc ruy-băng. Đơn giản nhất trong số hai là thanh công cụ Truy cập nhanh. Thay vào đó, nếu bạn quyết định thêm nó vào dải băng của mình, bạn sẽ cần tạo một tab đặc biệt cho nó, điều này có thể không lý tưởng.

Để thêm nút Biểu mẫu vào thanh công cụ Truy cập Nhanh, hãy nhấp vào mũi tên trên thanh công cụ để mở menu Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy cập Nhanh. Chọn “Lệnh khác”.

Chọn thêm lệnh

Xác nhận rằng Thanh công cụ truy cập nhanh được chọn ở bên trái. Trong hộp thả xuống “Chọn lệnh từ” ở bên trái, chọn “Tất cả lệnh”.

Trong hộp thả xuống “Thanh công cụ truy cập nhanh tùy chỉnh” ở bên phải, hãy chọn xem bạn muốn thêm nút Biểu mẫu vào tất cả tài liệu hay tài liệu hiện tại của mình.

Chọn tất cả các lệnh chọn tài liệu

Cuộn qua danh sách Tất cả các lệnh và chọn “Biểu mẫu”. Nhấp vào nút “Thêm” để thêm nó vào thanh công cụ.

Biểu mẫuThêm

Nhấp vào “OK” để đóng cài đặt và quay lại bảng tính của bạn. Bạn sẽ thấy nút Biểu mẫu trong Thanh công cụ truy cập nhanh.

Nút biểu mẫu trong Thanh công cụ truy cập nhanh

Chuyển đổi dữ liệu của bạn thành bảng

Để sử dụng biểu mẫu, bạn sẽ cần nhãn cho từng trường. Chúng có dạng tiêu đề bảng. Nếu dữ liệu đã được định dạng dưới dạng bảng, thì bạn đã đi trước một bước và có thể chuyển sang sử dụng biểu mẫu. Nếu không, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi nó.

Chọn các ô chứa dữ liệu. Chuyển đến tab Trang đầu và phần Kiểu của dải băng. Nhấp vào “Định dạng dưới dạng bảng” và chọn kiểu bảng.

Chọn kiểu bảng

Trong cửa sổ bật lên Tạo bảng, hãy xác nhận phạm vi ô và chọn hộp “Bảng của tôi có tiêu đề”. Nhấp vào “OK.”

Kiểm tra bảng có hộp tiêu đề

Sau đó, bạn sẽ thấy dữ liệu của mình được định dạng dưới dạng một bảng đẹp và gọn gàng.

Bảng trong Excel

Sử dụng Form nhập liệu

Bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là bắt đầu nhập dữ liệu vào biểu mẫu của mình! Chọn bất kỳ ô nào trong bảng và nhấp vào nút Biểu mẫu mà bạn đã thêm vào Thanh công cụ truy cập nhanh.

Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên có tiêu đề bảng dưới dạng nhãn trường. Điền vào từng trường.

Mở form nhập liệu trong Excel

Bạn có thể di chuyển giữa các trường và vào bản ghi tiếp theo một cách nhanh chóng. Sau khi bạn điền vào một trường, hãy nhấn phím Tab để chuyển sang trường tiếp theo. Khi bạn hoàn tất việc điền tất cả các trường cho bản ghi, hãy nhấn Enter. Sau đó điền vào bản ghi tiếp theo. Khi bạn nhập dữ liệu, bạn sẽ thấy bảng của mình được lấp đầy.

Hoàn thành các trường biểu mẫu

Người dùng cũng có thể sử dụng các nút trên biểu mẫu nhập dữ liệu để thêm, xem lại hoặc xóa bản ghi.

Để tạo một bản ghi khác, hãy nhấp vào “Mới”.

Để di chuyển qua các bản ghi, hãy nhấp vào “Tìm trước đó” hoặc “Tìm tiếp theo”.
Bạn cũng có thể sử dụng thanh cuộn trong khu vực trường dữ liệu.


Để xem số lượng bản ghi, hãy xem phía trên nút Mới.


Để xóa một bản ghi, hãy đảm bảo rằng nó hiển thị trên biểu mẫu và nhấp vào “Xóa”.
Sau đó xác nhận bằng cách nhấp vào “OK”.

nút biểu mẫu

Khi bạn hoàn thành biểu mẫu nhập dữ liệu, hãy nhấp vào “Đóng”. Bạn có thể mở lại nó bất kỳ lúc nào bằng cách chọn một ô trong bảng và nhấp vào nút Biểu mẫu trong Thanh công cụ Truy cập Nhanh.

Chỉnh sửa biểu mẫu của bạn

Nếu bạn muốn chỉnh sửa nhãn hoặc sắp xếp lại các trường trên biểu mẫu, bạn sẽ làm như vậy trong trang tính Excel của mình. Đóng biểu mẫu, thực hiện thay đổi trong bảng của bạn, sau đó mở lại biểu mẫu. Bạn sẽ thấy các thay đổi của mình được áp dụng cho biểu mẫu.

Chỉnh sửa biểu mẫu

Để có một cách nhanh chóng để nhập nhiều dữ liệu vào bảng tính, đặc biệt khi dữ liệu đó từ nguồn bên ngoài, hãy thử tạo biểu mẫu nhập dữ liệu của riêng bạn trong Excel.

Nếu bạn sử dụng Excel trên máy Mac, bạn cũng có thể quan tâm đến việc nhanh chóng thêm dữ liệu bằng cách quét tài liệu được in.