in

Cách tạo cửa sổ bật lên (PopUp) trong PowerPoint

1667915771 565 led văn phòng powerpoint

PowerPoint có thể bật lên một hình ảnh khi bạn di con trỏ qua hình ảnh thu nhỏ. Điều này cho phép bạn giữ một trang trình bày đẹp, sạch sẽ nhưng cũng hiển thị cho khán giả của bạn nhiều thông tin hơn khi bạn muốn.

Cách bật lên hình ảnh lớn hơn khi bạn di chuột qua hình thu nhỏ

Trong ví dụ này, chúng tôi có bốn hình ảnh thu nhỏ và chúng tôi muốn thiết lập hiệu ứng di chuột hiển thị cửa sổ bật lên của một hình ảnh lớn hơn khi bạn di chuột qua từng hình ảnh thu nhỏ.

Đầu tiên, trên một trang chiếu mới, hãy chèn hình ảnh thu nhỏ của bạn bằng cách đi tới Chèn > Ảnh. Hình ảnh thu nhỏ là bất kỳ hình ảnh nhỏ nào bạn muốn sử dụng làm hình thu nhỏ trên trang chiếu của mình—không phải là một loại hình ảnh đặc biệt.

ảnh2

Đây là một ví dụ về slide của chúng tôi với bốn hình thu nhỏ được chèn vào.

ảnh3

Tiếp theo, bạn sẽ cần thêm một trang trình bày mới cho từng cửa sổ bật lên để có hình ảnh lớn hơn. Bấm chuột phải vào hình thu nhỏ của trang trình bày đầu tiên của bạn, rồi chọn “Trang trình bày mới”. Lặp lại bước này cho bất kỳ trang chiếu bổ sung nào cần thiết cho mỗi hình ảnh lớn hơn của bạn.

ảnh4

Trong ví dụ này, chúng tôi đã thêm bốn trang trình bày mới.

ảnh5

Tiếp theo, bạn sẽ tạo cửa sổ bật lên đầu tiên. Trên trang chiếu 2, hãy xóa bất kỳ trình giữ chỗ nào được thêm vào khi bạn chèn trang chiếu mới. Để xóa một trình giữ chỗ, nhấp chuột phải vào cạnh của trình giữ chỗ rồi nhấp vào “Cắt”. Bạn cũng có thể chọn trình giữ chỗ rồi nhấn phím Delete.

pic6

Tiếp theo, chèn phiên bản lớn của hình ảnh đầu tiên của bạn (cho cửa sổ bật lên đầu tiên của bạn). Nếu có một trình giữ chỗ trên trang trình bày của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng “Ảnh” để chèn hình ảnh. Ngoài ra, nếu trang trình bày mới của bạn không chứa trình giữ chỗ, bạn có thể nhấp vào “Ảnh” từ tab Chèn.

ảnh7

Chọn phiên bản hình ảnh lớn hơn của hình thu nhỏ và sau đó nhấp vào “Chèn”.

pic8

Sau khi hình ảnh của bạn được chèn vào, hãy điều chỉnh kích thước của hình ảnh trên trang chiếu nếu cần.

Tiếp theo, hãy thêm một đường viền trên hình ảnh. Nhấp đúp chuột vào hình ảnh để kích hoạt tab Định dạng. Từ tab Định dạng, nhấp vào đường viền bạn chọn. Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng tùy chọn “Khung đơn giản, màu trắng”.

pic9

Lặp lại các bước để thêm phiên bản lớn của bất kỳ hình ảnh thu nhỏ nào khác mà bạn đang sử dụng. Ở đây, chúng tôi đã thêm tất cả bốn hình ảnh lớn hơn cho ví dụ của chúng tôi.

ảnh10

Bây giờ, quay lại trang trình bày với hình ảnh thu nhỏ của bạn và sau đó nhấp để chọn hình thu nhỏ đầu tiên. Để tạo hiệu ứng hình ảnh bật lên, bạn sẽ thêm một hành động vào hình thu nhỏ. Từ tab Chèn, nhấp vào “Hành động”.

ảnh11 1

Trong hộp thoại Cài đặt hành động, nhấp vào tab “Chuột qua”. Chọn “Siêu liên kết đến:” và sau đó chọn trang chiếu chứa hình ảnh lớn hơn cho hình thu nhỏ (trong trường hợp của chúng tôi là Trang chiếu 2). Nhấp vào “OK” khi bạn hoàn tất.

ảnh12

Lặp lại các bước tương tự cho bất kỳ hình thu nhỏ bổ sung nào, tương ứng chèn thao tác di chuột qua trang chiếu tương ứng có chứa hình ảnh lớn hơn.

Để xem hiệu ứng di chuột đang hoạt động, từ tab Trình chiếu, nhấp vào “Từ Trang chiếu Hiện tại” hoặc nhấn Shift+F5 trên bàn phím của bạn.

ảnh13

Khi bạn di chuột qua hình ảnh thu nhỏ đầu tiên, hình ảnh lớn hơn sẽ hiển thị. Tuy nhiên, lưu ý rằng không có cách nào để quay lại hình thu nhỏ. Bạn sẽ cần nhấn phím Esc để quay lại.