in ,

Cách tạo danh sách ngẫu nhiên trong Excel

Logo Microsoft Excel trên nền màu xanh lá cây.

Nếu bạn muốn sắp xếp lại các mục trong danh sách theo thứ tự ngẫu nhiên, bạn có thể sử dụng hàm RAND của Microsoft Excel. Hàm này tạo ra các số ngẫu nhiên, sau đó cho phép bạn sắp xếp ngẫu nhiên các mục trong danh sách của mình. Đây là cách để làm điều đó trong bảng tính của bạn.

Cách hoạt động của tính năng ngẫu nhiên hóa danh sách của Excel

Trong Microsoft Excel, bạn không có tính năng ngẫu nhiên hóa các mục trong danh sách của mình bằng một cú nhấp chuột. Thay vào đó, bạn phải dựa vào hàm RAND của ứng dụng để tạo ra một chuỗi số ngẫu nhiên. Sau đó, bạn sử dụng các số ngẫu nhiên này làm cơ sở để sắp xếp ngẫu nhiên danh sách của mình.

Về cơ bản, bạn thêm cột của hàm RAND bên cạnh danh sách của mình để bạn có một số ngẫu nhiên bên cạnh mỗi mục trong danh sách của mình. Sau đó, bạn sắp xếp các số ngẫu nhiên này theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, điều này cũng khiến các mục trong danh sách của bạn cũng sắp xếp lại.

Sau khi các mục của bạn được chọn ngẫu nhiên, bạn có thể xóa cột hàm RAND vì bạn không cần nó nữa.

Sử dụng RAND để ngẫu nhiên hóa các mục danh sách trong Excel

Để bắt đầu quy trình chọn ngẫu nhiên, trước tiên, hãy mở bảng tính của bạn bằng Microsoft Excel.

Trong bảng tính của bạn, hãy chọn hàng bên cạnh mục đầu tiên trong danh sách của bạn.

1 hàng chọn

Trong hàng đã chọn, nhập chức năng sau và nhấn Enter:

=RAND()

Nhập hàm RAND và nhấn Enter.

Trong ô mà bạn đã nhập hàm, bạn sẽ thấy một số ngẫu nhiên. Để tự động điền các số ngẫu nhiên bên cạnh mỗi mục trong danh sách của bạn, thì ở góc dưới cùng bên phải của ô này, hãy bấm hai lần vào dấu chấm nhỏ.

Chọn dấu chấm nhỏ ở góc dưới cùng bên phải của ô.

Bây giờ bạn có một số ngẫu nhiên bên cạnh mỗi mục trong danh sách của mình.

Số ngẫu nhiên được điền tự động.

Để bắt đầu sắp xếp ngẫu nhiên các mục trong danh sách của bạn, trong dải băng của Excel ở trên cùng, hãy nhấp vào tab “Trang chủ”.

Trong tab “Trang chủ”, nhấp vào Sắp xếp & Lọc > Sắp xếp từ Nhỏ nhất đến Lớn nhất. Bạn cũng có thể chọn “Sort Largest to Smallest” nếu muốn. Việc bạn chọn tùy chọn nào không quan trọng vì các mục trong danh sách của bạn sẽ được chọn ngẫu nhiên trong cả hai trường hợp.

Lưu ý: Mỗi lần bạn muốn sắp xếp lại các mục của mình theo thứ tự ngẫu nhiên, hãy chọn tùy chọn “Sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất” hoặc “Sắp xếp từ lớn nhất đến nhỏ nhất”.

Chọn Sắp xếp & Lọc > Sắp xếp Nhỏ nhất đến Lớn nhất.

Các số ngẫu nhiên của bạn sẽ được sắp xếp và khi điều này xảy ra, Excel cũng sẽ sắp xếp các mục trong danh sách của bạn theo thứ tự ngẫu nhiên.

Chọn ngẫu nhiên một danh sách trong Excel.

Bây giờ bạn có danh sách của mình theo thứ tự hoàn toàn ngẫu nhiên. Bây giờ bạn không cần các số ngẫu nhiên được tạo nữa, hãy loại bỏ chúng bằng cách nhấp chuột phải vào chữ cái của cột ở trên cùng và chọn “Xóa nội dung”.

Chọn "Xóa nội dung" từ menu.

Và đó là tất cả để áp dụng phép thuật của Excel để đưa ra thứ tự danh sách ngẫu nhiên.

Nếu sử dụng Google Trang tính, bạn cũng có thể tạo số ngẫu nhiên trong Trang tính.