in ,

Cách tạo Danh sách tùy chỉnh trong Microsoft Excel

Logo Excel trên nền xám

Giảm việc nhập dữ liệu tẻ nhạt và nguy cơ xảy ra lỗi bằng cách tạo danh sách tùy chỉnh trong Microsoft Excel. Bằng cách thiết lập trước một danh sách, bạn có thể sử dụng tính năng tự động điền hoặc thêm lựa chọn thả xuống cho các mục, tiết kiệm thời gian của bạn.

Microsoft Excel đi kèm với một vài danh sách tùy chỉnh của riêng nó. Chúng bao gồm những thứ như ngày trong tuần và tháng trong năm. Đây là điều làm cho một tính năng như tự động điền trở nên tiện lợi. Bạn chỉ cần nhập một từ, chẳng hạn như Chủ nhật hoặc Tháng Giêng, và kéo núm điều khiển điền để hoàn thành danh sách.

Danh sách tùy chỉnh mà bạn tạo hoạt động theo cách tương tự. Vì vậy, khi bạn nhập các mục trong danh sách, bạn chỉ cần nhập một mục và sử dụng tính năng tự động điền để điền vào phần còn lại.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lại các danh sách tùy chỉnh của mình trên các sổ làm việc Excel khác.

Tạo danh sách các mục tùy chỉnh trong Excel

Danh sách tùy chỉnh trong Microsoft Excel có thể chứa bất kỳ mục nào bạn thích. Đối với doanh nghiệp, thật tuyệt vời khi có danh sách sản phẩm, thuộc tính sản phẩm, nhân viên hoặc địa điểm. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng danh sách tùy chỉnh cho các mặt hàng cá nhân, chẳng hạn như danh sách người được thanh toán hóa đơn, mặt hàng thực phẩm để lập kế hoạch bữa ăn hoặc sản phẩm cho danh sách mua sắm của bạn.

Với danh sách các mục trong đầu, hãy mở sổ làm việc Excel của bạn và truy cập cài đặt.

Trên Windows, đi tới Tệp > Tùy chọn. Chọn “Nâng cao” ở bên trái và cuộn xuống phần “Chung”. Nhấp vào “Chỉnh sửa danh sách tùy chỉnh”.

Nâng caoChỉnh sửaDanh sách tùy chỉnh

Trên máy Mac, đi tới Excel > Tùy chọn. Trong phần “Công thức và danh sách”, hãy nhấp vào “Danh sách tùy chỉnh”.

Tùy chọnDanh sách tùy chỉnh

Đảm bảo rằng “Danh sách mới” được chọn trong hộp “Danh sách tùy chỉnh”. Sau đó, nhập các mục danh sách của bạn vào hộp “Mục nhập danh sách”. Nhấn phím “Enter” hoặc “Return” sau mỗi mục để mọi mục xuất hiện trên một dòng riêng biệt.

AddCustomListEntries

Nhấp vào “Thêm” và bạn sẽ thấy các mục trong danh sách của mình xuất hiện trong hộp “Danh sách tùy chỉnh”. Nếu bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào “OK” trên Windows hoặc trên máy Mac, chỉ cần đóng cửa sổ Danh sách tùy chỉnh.

Đã thêm các mục danh sách tùy chỉnh

Nhập danh sách các mục từ các ô

Nếu bạn đã có danh sách các mục trong bảng tính, bạn có thể biến danh sách đó thành danh sách tùy chỉnh bằng tính năng Nhập. Sau đó, bạn có thể sử dụng lại danh sách ở bất cứ đâu bạn cần mà không cần nhập lại các mục.

Nếu bạn đã đóng cửa sổ Danh sách tùy chỉnh, hãy quay lại cửa sổ đó bằng hướng dẫn ở trên. Nhập phạm vi ô chứa các mục danh sách trong hộp “Nhập danh sách từ ô”. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng con trỏ để kéo qua danh sách các ô để phạm vi tự động điền. Nhấp vào “Nhập”.

Kéo qua các mục trong danh sách để nhập chúng

Sau đó, bạn sẽ thấy các mục đã nhập xuất hiện trong hộp “Danh sách tùy chỉnh”.

Mục nhập danh sách đã nhập

Nhấp vào “OK” trên Windows hoặc nhấp vào dấu “X” màu đỏ trên máy Mac để đóng cửa sổ.

Sử dụng danh sách tùy chỉnh của bạn

Điều thú vị khi tạo danh sách tùy chỉnh trong Microsoft Excel là bạn có thể sử dụng nó trong bất kỳ bảng tính hoặc sổ làm việc Excel nào. Đi đến một vị trí mà bạn muốn thêm các mục trong danh sách và nhập một trong số chúng. Sử dụng núm điều khiển điền để hoàn thành danh sách.

Kéo núm điều khiển điền để hoàn thành danh sách

Bạn cũng có thể làm theo hướng dẫn của chúng tôi để thêm danh sách thả xuống dựa trên danh sách tùy chỉnh để nhập dữ liệu dễ dàng hơn.

Chỉnh sửa hoặc Xóa Danh sách Tùy chỉnh

Bạn có thể cần thay đổi danh sách tùy chỉnh mà bạn tạo bằng cách thêm hoặc xóa các mục khỏi danh sách đó. Mặt khác, bạn có thể muốn xóa một danh sách mà bạn không bao giờ sử dụng. Quay lại phần Danh sách tùy chỉnh cho cả hai hành động này.

Để chỉnh sửa danh sách tùy chỉnh, hãy chọn danh sách đó trong hộp “Danh sách tùy chỉnh”. Thực hiện các thay đổi của bạn trong hộp “Mục nhập danh sách” và nhấp vào “Thêm”. Điều này sẽ không tạo danh sách tùy chỉnh mới; nó sẽ chỉ cập nhật cái hiện có của bạn.

Chỉnh sửa mục nhập danh sách

Để xóa danh sách tùy chỉnh, hãy chọn danh sách đó trong hộp “Danh sách tùy chỉnh” và nhấn “Xóa”. Xác nhận hành động này bằng cách nhấp vào “OK”.

XóaDanh sách tùy chỉnh

Nếu bạn thấy mình lặp lại danh sách các mục trong bảng tính của mình, hãy làm cho mục nhập dữ liệu của bạn dễ dàng hơn một chút bằng cách tạo danh sách tùy chỉnh trong Microsoft Excel. Và để được trợ giúp thêm về danh sách, hãy xem cách tạo danh sách kiểm tra trong Excel.