in

Cách tạo hiệu ứng cho nền trang trình bày trong PowerPoint

Biểu tượng Microsoft PowerPoint

Thật dễ dàng để cải thiện hình thức trình chiếu Microsoft PowerPoint của bạn bằng cách thêm một nền hấp dẫn. Bạn có thể sử dụng màu, dải màu hoặc mẫu hoặc chèn hình ảnh. Một cách khác để làm cho nền của bạn hấp dẫn là tạo hoạt ảnh cho nó.

Nếu bạn sử dụng Microsoft PowerPoint trên máy Mac, bạn có tùy chọn tạo hiệu ứng động cho nền trang chiếu tĩnh. Điều này thêm chuyển động tinh tế vào hình ảnh, vì vậy nó không làm phân tán trình chiếu của bạn hoặc thông điệp của nó.

Lưu ý: Kể từ tháng 2 năm 2022, tính năng này chỉ sẵn dùng trong PowerPoint cho Microsoft 365 dành cho máy Mac và PowerPoint 2021, 2019 và 2016 dành cho máy Mac.

Tạo hiệu ứng nền cho hình ảnh trong PowerPoint

Để đặt hình ảnh làm nền trang chiếu động trong PowerPoint, bạn chỉ cần bắt đầu bằng cách chèn ảnh vào trang chiếu của mình. Nếu bạn đã có hình ảnh trên trang chiếu muốn sử dụng, bạn có thể bỏ qua bước đầu tiên bên dưới.

Chuyển đến tab Chèn và chọn hộp thả xuống Ảnh trong phần Hình ảnh của dải băng. Chọn nơi bạn muốn thêm hình ảnh từ đó: Trình duyệt ảnh, Ảnh từ tệp, Ảnh có sẵn hoặc Ảnh trực tuyến.

Chèn tùy chọn hình ảnh trong PowerPoint trên máy Mac

Chọn hình ảnh trên trang chiếu và chuyển đến tab Định dạng Ảnh.

Hình ảnh đã chọn và tab Định dạng ảnh

Nhấp vào “Animate as Background” ở phía bên phải của dải băng.

Nút Animate as Background trong ribbon

Một cửa sổ sẽ xuất hiện nhắc bạn chọn những điểm quan trọng trên ảnh. Những điểm này xác định đường chuyển động cho hoạt ảnh.

Click để chọn từng điểm. Đường dẫn sẽ di chuyển từ số cao nhất đến thấp nhất. Khi bạn hoàn thành, hãy nhấp vào “Áp dụng”.

Thiết lập đường dẫn chuyển động

Hình ảnh sẽ được tự động thay đổi kích thước để bao phủ toàn bộ trang chiếu làm nền. Vì vậy, nếu hình ảnh của bạn là dọc thay vì ngang, bạn sẽ cần thay đổi kích thước hoặc cắt ảnh.

Để xem hoạt ảnh, hãy chuyển đến tab Trình chiếu và chọn “Phát từ Trang chiếu hiện tại”.

Phát trình chiếu từ trang trình bày hiện tại

Bạn sẽ thấy hình ảnh của mình di chuyển rất chậm, từ điểm số cao nhất đến điểm thấp nhất. Một lần nữa, đây là một hoạt ảnh tinh tế sẽ rất tuyệt nếu bạn có văn bản hoặc các yếu tố khác mà bạn đang nói trên trang chiếu.

Để chỉnh sửa đường chuyển động, hãy chọn hình ảnh, quay lại tab Định dạng ảnh và chọn “Animate as Background” như bạn đã làm ban đầu. Sau đó, nhấp vào đường dẫn mới mà bạn muốn sử dụng và nhấn “Áp dụng” để lưu thay đổi.

Bằng cách thêm hoạt ảnh tinh tế vào nền trang chiếu của bạn, bạn có thể tạo thêm một chút điểm nhấn cho bản trình chiếu của mình hoặc tự động di chuyển đến phần chính của hình ảnh.