Cách tạo văn bản ngẫu nhiên (Random Text) trong Word

logo từ

Đôi khi, bạn có thể cần một số văn bản soạn sẵn hoặc phụ trong tài liệu Word. Một giải pháp là đi đến trình tạo văn bản giả hoặc ipsum lorem để tạo văn bản đó. Ngoài ra, bạn có thể tự tạo văn bản trực tiếp trong Word.

Tạo văn bản ngẫu nhiên với công thức ngẫu nhiên

Nếu bạn muốn sử dụng văn bản ngẫu nhiên (nhưng mạch lạc) làm nội dung điền vào tài liệu Word của mình, bạn có thể sử dụng công thức tạo nội dung ngẫu nhiên do Word cung cấp. Tuy nhiên, có một số lưu ý cần thực hiện khi sử dụng chức năng này, tùy thuộc vào lượng văn bản bạn cần.

Phương pháp đầu tiên là chỉ cần nhập công thức sau:

= Rand ()

Điều này sẽ tự động tạo ra năm đoạn văn, mỗi đoạn có ba câu.

Bạn có thể thay đổi lượng văn bản ngẫu nhiên mà Word tạo ra bằng cách điền thông tin vào giữa các dấu ngoặc đơn. Để làm điều đó, bạn sẽ sử dụng = Rand (x, y), trong đó x là số đoạn và y là số câu trong mỗi đoạn. Ví dụ: nếu bạn muốn bảy đoạn văn mà mỗi đoạn có bốn câu, bạn sẽ sử dụng công thức sau:

= Rand (7,4)

Tuy nhiên, có một số lượng tối đa bạn có thể nhập cùng một lúc. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng lại cùng một công thức nhiều lần nếu cần.

Tạo văn bản Lorem Ipsum bằng công thức Lorem

Nếu bạn cảm thấy trường học cũ hơn một chút, Word cũng có thể tạo văn bản Lorem Ipsum theo cách tương tự. Và ngay cả khi nó không phải là truyền thống mà bạn đang theo đuổi, văn bản Lorem Ipsum vẫn có vị trí của nó. Khi bạn sử dụng văn bản tiếng Anh có thể đọc được (như văn bản được tạo bởi công thức rand), có thể gây mất tập trung nếu những gì bạn muốn mọi người nhìn vào là thiết kế của tài liệu.

Các quy tắc tương tự được áp dụng ở đây như phương pháp trước đó. Nhập = Lorem () rồi nhấn Enter và Word sẽ tạo ra năm đoạn văn bản Lorem Ipsum, mỗi đoạn có ba câu.

Bạn cũng có thể sửa đổi lượng văn bản theo cách tương tự như với công thức rand. Nếu bạn muốn bốn đoạn văn mà mỗi đoạn chứa chín câu, bạn sẽ nhập công thức sau và sau đó nhấn Enter:

= Lorem (4,9)

Hãy lưu ý rằng, khi sử dụng phương pháp này, các câu có xu hướng ngắn hơn nhiều. Điều đó nói rằng, bạn có thể cân nhắc việc tăng số lượng được nhập trong tọa độ y.

Tạo văn bản “Quick Brown Fox” bằng công thức Rand cũ

“The quick brown fox jumps over the lazy dog.” Nghe có vẻ quen? Trước đây, nếu bạn sử dụng công thức rand, Word sẽ tạo ra một pangram khét tiếng này. Tuy nhiên, điều này đã được thay thế bằng thế hệ văn bản hiện tại khi Office 2007 ra mắt.

Tuy nhiên, nó không bị ngừng, vì vậy nếu bạn muốn tạo câu ba chiều này, hãy nhập công thức sau và nhấn Enter:

= rand.old ()

Mặc định cho phương pháp này là ba đoạn văn, mỗi đoạn có ba câu.

Tuy nhiên, cũng như các phương pháp khác, bạn có thể điền vào các dấu ngoặc đơn đó để có độ chính xác cao hơn. Ví dụ, = rand.old (5,5) sẽ tạo ra năm đoạn văn mà mỗi đoạn lặp lại câu đó năm lần.