in

Cách thêm thẻ Developer vào thanh Ribbon của Microsoft Office

Theo mặc định, tab Nhà phát triển không được hiển thị trên Dải băng trong ứng dụng Office, nhưng tab này rất dễ thêm và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng nâng cao như macro, điều khiển ActiveX và điều khiển biểu mẫu đối với Word, Excel, PowerPoint và Visio. Đây là cách thiết lập nó.

Tại sao phải bận tâm với tab Nhà phát triển?

2019 01 02

Khi nào bạn cần tab Nhà phát triển? Bạn có thể sử dụng tab Nhà phát triển để:

Tạo và sử dụng macro

Đưa ra các lệnh XML


Tận dụng các điều khiển ActiveX


Tạo các ứng dụng tương thích với Microsoft Office


Chèn các điều khiển biểu mẫu vào bảng tính của bạn


Làm việc với ShapeSheet của Microsoft Visio và tạo các hình dạng mới

Sau khi bạn thêm tab Nhà phát triển vào Dải băng, tab này sẽ vẫn hiển thị trừ khi bạn bỏ chọn hộp kiểm hoặc cài đặt lại chương trình Microsoft Office.

Cách thêm tab Nhà phát triển vào Dải băng

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ trình bày cách thêm tab Nhà phát triển vào Dải băng trong Word. Tuy nhiên, các bước đều giống nhau trong Excel và PowerPoint. Lưu ý rằng bạn sẽ phải bật riêng tab Nhà phát triển trong từng ứng dụng.

Mở menu “Tệp”.

tab nhà phát triển pic1

Nhấp vào “Tùy chọn”.

tab nhà phát triển pic2

Trong hộp thoại Tùy chọn Word, nhấp vào “Tùy chỉnh Dải băng” ở bên trái. Trên danh sách ngoài cùng bên phải, bên dưới “Tab chính”, hãy bật hộp kiểm “Nhà phát triển” rồi nhấp vào “OK”.

tab nhà phát triển pic3 v3

Sau đó, tab Nhà phát triển sẽ hiển thị trong Dải băng.

2019 01 02

Tab Nhà phát triển không phân biệt ngữ cảnh; nó sẽ luôn hiển thị bất kể bạn đang làm gì trong ứng dụng.