in

Cách xóa định dạng bảng trong Excel

Logo Microsoft Excel

Khi bạn chèn một bảng vào bảng tính của mình, Microsoft Excel sẽ tự động áp dụng định dạng nhất định cho bảng của bạn. Nếu bạn muốn giữ cho bảng của mình rõ ràng và đơn giản, bạn có thể xóa định dạng của nó. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện.

Bạn có thể sử dụng phương pháp này ngay cả khi bạn đã áp dụng định dạng tùy chỉnh của riêng mình cho bảng của mình.

Xóa định dạng bảng trong Excel

Để bắt đầu quá trình xóa định dạng bảng, hãy mở bảng tính của bạn bằng Microsoft Excel.

Trong bảng tính của bạn, nhấp vào bất kỳ ô nào trong bảng của bạn.

Chọn một ô của bảng.

Ở trên cùng, trong dải băng của Excel, hãy nhấp vào tab “Thiết kế bảng”.

1667915413 180 2 tab thiết kế bảng excel

Trên tab “Thiết kế bảng”, trong phần “Kiểu bảng”, hãy nhấp vào tùy chọn “Khác” (biểu tượng mũi tên xuống có một dòng ở trên cùng).

Menu 3 kiểu bảng khác

Trong menu “Thêm” mở ra, hãy nhấp vào “Xóa”.

Chọn "Xóa" từ menu "Khác".

Bạn đã xóa thành công định dạng bảng của mình.

Mẹo: Để khôi phục nhanh định dạng bảng của bạn, hãy nhấn Ctrl+Z (Windows) hoặc Command+Z (Mac).

Một bảng chưa được định dạng trong Excel.

Và đó là cách bạn biến các bảng cách điệu của mình thành các bảng thông thường đơn giản trong Microsoft Excel!

Tương tự, bạn cũng có thể xóa định dạng trong tài liệu Microsoft Word của mình.