in

Cách xóa (Section, Page Breaks) trong Microsoft Word

Anh hùng Logo Microsoft Word

Ngắt phần và ngắt trang là những tính năng định dạng tuyệt vời trong Microsoft Word nhưng đôi khi chúng có thể gây ra sự cố, chẳng hạn như tạo ra quá nhiều khoảng trắng. Đây là cách bạn có thể nhanh chóng xóa chúng trên Windows 10 và Mac.

Xóa phần và ngắt trang trong Word trên Windows 10

Để bắt đầu, hãy mở tài liệu Word có chứa phần và/hoặc ngắt trang mà bạn muốn xóa. Sau khi mở, bạn cần xác định vị trí chính xác của phần hoặc ngắt trang trong tài liệu. Để làm như vậy, hãy nhấp vào biểu tượng “Hiển thị/Ẩn” trong nhóm “Đoạn văn” của tab “Trang chủ”.

Nhấp vào biểu tượng Hiển thị và Ẩn.

Bây giờ bạn sẽ có thể nhìn thấy các điểm ngắt. Tiếp theo, nhấp và kéo con trỏ qua phần hoặc ngắt trang để chọn. Dấu ngắt sẽ được đánh dấu bằng màu xám khi được chọn.

Nhấp và kéo con trỏ của bạn qua dấu ngắt để chọn nó.

Khi nó được chọn, nhấn Backspace. Phần hoặc ngắt trang bây giờ sẽ bị xóa.

Xóa phần và ngắt trang trong Word trên máy Mac

Trên máy Mac của bạn, hãy mở tài liệu Word có chứa phần và/hoặc ngắt trang mà bạn muốn xóa. Bạn sẽ cần có khả năng xác định vị trí chính xác của các dấu ngắt, vì vậy hãy nhấp vào biểu tượng “Hiển thị/Ẩn” trong dải băng của tab “Trang chủ”.

Bấm vào biểu tượng Hiển thị và Ẩn trong dải băng Word.

Giờ đây, phần và ngắt trang sẽ hiển thị. Nhấp và kéo con trỏ qua dấu ngắt mà bạn muốn xóa để chọn dấu ngắt đó. Các ngắt đã chọn được đánh dấu bằng màu xanh lam.

Chọn phần hoặc ngắt trang trong tài liệu Word.

Tiếp theo, chỉ cần nhấn Delete trên bàn phím của bạn. Giờ ngắt đã chọn sẽ bị xóa.

Đó là tất cả những gì cần làm để xóa phần và ngắt trang trong Microsoft Word. Sử dụng đúng các dấu ngắt này là một phần thiết yếu trong việc định dạng tài liệu Word. Khi bạn đã học những kiến ​​thức cơ bản, bạn sẽ nhanh chóng thành thạo Microsoft Word.