in

Hướng dẫn chèn danh bạ Outlook trong Microsoft Word

Logo Microsoft Word

Có một số cách để chèn thông tin liên hệ vào tài liệu Word. Có lẽ cách đơn giản nhất là chỉ cần thêm nút Sổ Địa chỉ vào Thanh công cụ Truy cập Nhanh để bạn có thể thêm liên hệ nhanh chóng và chỉ bằng một lần chạm nút trong bất kỳ ứng dụng Microsoft Office nào.

Thêm Nút Sổ Địa chỉ vào Thanh công cụ Truy cập Nhanh

Để thêm nút, hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên trong Thanh công cụ truy cập nhanh. Biểu tượng này sẽ mở ra một trình đơn thả xuống cho phép bạn tùy chỉnh Thanh công cụ truy cập nhanh.

tùy chỉnh thanh công cụ truy cập nhanh excel

Chọn “More Commands” từ danh sách các tùy chọn có sẵn.

nhiều lệnh hơn

Nhấp vào “Quick Access Toolbar” từ thanh bên bên trái, sau đó chọn “Commands Not in the Ribbon” từ menu thả xuống “Choose Commands From”.

lệnh không có trong ribbon

Chọn “Sổ địa chỉ” và sau đó nhấp vào nút “Thêm” để thêm nó vào Thanh công cụ truy cập nhanh.

thêm địa chỉ

Nhấp vào “OK” để thêm nút Sổ địa chỉ.

nút ok

Chèn Danh bạ từ Sổ Địa chỉ của Bạn vào Tài liệu Word

Để chèn một liên hệ, hãy định vị con trỏ ở nơi bạn muốn thêm thông tin liên hệ. Sau đó, từ Thanh công cụ truy cập nhanh, nhấp vào biểu tượng “Sổ địa chỉ” mà bạn đã thêm.

biểu tượng

Tên liên hệ sẽ xuất hiện. Trong trường hợp thử nghiệm của chúng tôi, chúng tôi chỉ có một liên hệ duy nhất, “Liên hệ kiểm tra”. Nhấp vào liên hệ bạn muốn thêm, sau đó nhấp vào nút “OK”.

thêm liên hệ nhấn ok

Sau khi hoàn tất, mọi thông tin bạn có cho liên hệ sẽ xuất hiện trong tài liệu. Tuy nhiên, điều này gần như hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ kỹ lưỡng của bạn trong việc tạo liên hệ. Đối với một số người, nó sẽ là tên và địa chỉ email. Những người khác sẽ nhận được địa chỉ, số điện thoại và những thứ tương tự. Tất cả phụ thuộc vào những gì bạn thêm vào khi tạo liên hệ mới (hoặc chỉnh sửa liên hệ sau).