in

Hướng dẫn khôi phục tệp đã xóa khỏi Microsoft Teams

Biểu trưng Nhóm Microsoft

Teams là giải pháp tuyệt vời để lưu trữ, chia sẻ và cộng tác trên các tệp. Một thứ mà nó thiếu là thùng rác, vì vậy nếu bạn vô tình xóa một tệp, làm cách nào để lấy lại tệp đó? Dưới đây là cách khôi phục các tệp đã xóa khỏi Microsoft Teams.

Mỗi khi bạn tạo một nhóm mới trong Microsoft Teams, một site SharePoint sẽ được thiết lập phía sau hậu trường. Mỗi kênh có thư mục riêng trong thư viện “Tài liệu” của trang SharePoint đó. Nếu một tệp đã bị xóa khỏi Teams, thì nơi để khôi phục tệp nằm trong site SharePoint đó.

Để truy cập trang SharePoint, hãy mở tab “Tệp” trong ứng dụng Microsoft Teams và nhấp vào “Mở trong SharePoint”. Tùy thuộc vào kích thước màn hình của bạn, bạn có thể cần nhấp vào biểu tượng menu ba chấm để truy cập tùy chọn.

Tùy chọn menu "Mở trong SharePoint".

Thao tác này sẽ mở trang SharePoint được đính kèm với nhóm (Bạn có thể cần đăng nhập vào SharePoint bằng chi tiết tài khoản Microsoft của mình trước.). Để xem bất kỳ tệp nào đã bị xóa khỏi nhóm, hãy nhấp vào “Thùng rác”.

Tùy chọn menu "Thùng rác".

Chọn tệp bạn muốn khôi phục bằng cách nhấp vào vòng tròn bên cạnh tệp, sau đó chọn nút “Khôi phục”.

Tùy chọn "Khôi phục" trong thùng rác.

Giờ hãy nhấp vào “Tài liệu” và thư mục khớp với kênh chứa tệp (Trong trường hợp này, tệp nằm trong kênh “Chính sách” trong Nhóm.).

Tùy chọn menu "Tài liệu" và thư mục "Chính sách".

Tệp mà bạn đã khôi phục giờ sẽ trở lại trong thư mục.

Các tài liệu được khôi phục.

Quay lại ứng dụng Microsoft Teams và nhấp vào biểu tượng làm mới trong tab “Tệp” để xem tệp đã khôi phục.

6 Làm mới

Comments

Loading…