in ,

Hướng dẫn làm nổi bật các giá trị trong Excel

Logo Microsoft Excel trên nền xanh

Nếu bạn muốn tìm các số cao hơn hoặc thấp hơn mức trung bình, bạn không phải tính mức trung bình đó rồi xem xét các giá trị cho các số cao hơn hoặc thấp hơn. Với định dạng có điều kiện trong Excel, bạn có thể tự động đánh dấu các số đó.

Cùng với một cách nhanh chóng để làm nổi bật các giá trị trên hoặc dưới mức trung bình, bạn có thể tiến thêm một bước và xem những giá trị bằng và cao hơn hoặc bằng và thấp hơn. Tùy thuộc vào nội dung bạn muốn hiển thị, hãy xem cách sử dụng định dạng có điều kiện trong Microsoft Excel để biết giá trị trung bình.

Thiết lập quy tắc định dạng có điều kiện nhanh

Mở trang tính trong Excel mà bạn muốn làm việc và chọn các ô bạn muốn sử dụng. Bạn có thể chọn một cột, hàng, phạm vi ô hoặc các ô không liền kề.

Chuyển đến tab Trang chủ và bấm vào mũi tên thả xuống Định dạng có Điều kiện trong phần Kiểu của dải băng. Di chuyển con trỏ của bạn đến Quy tắc trên cùng/dưới cùng và bạn sẽ thấy Trên trung bình và Dưới trung bình trong menu bật ra. Chọn một trong những bạn muốn sử dụng.

Quy tắc trên cùng và dưới cùng trong menu Định dạng có điều kiện

Trong cửa sổ bật lên, bạn sẽ thấy một vài định dạng mặc định trong danh sách thả xuống. Chọn cái bạn muốn và nhấp vào “OK”.

Tùy chọn định dạng cho quy tắc nhanh

Sau đó, bạn sẽ thấy các ô áp dụng cho quy tắc bạn đặt được định dạng bằng tùy chọn bạn đã chọn.

Định dạng có điều kiện cho các số trên trung bình

Tạo quy tắc định dạng chi tiết hơn

Quy tắc định dạng nhanh ở trên rất hữu ích để nhanh chóng xem các số trên hoặc dưới mức trung bình. Nhưng bạn có thể muốn biết thêm chi tiết hoặc định dạng khác. Bằng cách tạo quy tắc từ đầu, bạn có thể điều chỉnh quy tắc đó cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Chọn các ô và chuyển đến tab Trang chủ. Nhấp vào mũi tên thả xuống Định dạng có điều kiện và chọn “Quy tắc mới”.

Quy tắc mới trong menu Định dạng có điều kiện

Ở đầu cửa sổ bật lên, chọn Chỉ định dạng các giá trị trên hoặc dưới mức trung bình.

Quy tắc định dạng có điều kiện trên hoặc dưới mức trung bình

Ở dưới cùng của cửa sổ, sử dụng trình đơn thả xuống Định dạng giá trị để chọn giá trị trung bình mà bạn muốn đánh dấu. Bạn có thể chọn từ các tùy chọn như trên, dưới, bằng hoặc trên, bằng hoặc dưới hoặc sử dụng độ lệch chuẩn.

Các giá trị áp dụng cho quy tắc mới

Chọn “Định dạng” rồi chọn cách bạn muốn đánh dấu các ô đó. Bạn có thể sử dụng tab dành cho Phông chữ để chọn màu, kiểu hoặc định dạng phông chữ hoặc sử dụng tab Tô để chọn màu tô hoặc mẫu cho các ô. Bạn cũng có thể sử dụng kết hợp các định dạng nếu muốn. Nhấp vào “OK” khi bạn hoàn thành.

Định dạng phông chữ và điền

Sau đó, bạn sẽ quay lại cửa sổ Quy tắc định dạng nơi bạn sẽ thấy Bản xem trước của định dạng bạn vừa chọn. Nếu bạn hài lòng với quy tắc, hãy chọn “OK”.

Xem trước quy tắc định dạng có điều kiện

Sau đó, bạn sẽ thấy các ô được đánh dấu theo lựa chọn của mình.

Định dạng có điều kiện cho các số trên trung bình

Bạn có thể áp dụng nhiều quy tắc cho cùng một nhóm ô nếu muốn. Chẳng hạn, bạn có thể có một quy tắc để đánh dấu các ô trên mức trung bình bằng một định dạng và một quy tắc khác cho các ô dưới mức trung bình bằng một định dạng khác.

Định dạng có điều kiện trong Excel là một cách thuận tiện để làm nổi bật các loại giá trị khác. Bạn có thể sử dụng nó để đánh dấu các giá trị được xếp hạng trên cùng hoặc dưới cùng, phát hiện các ngày nhất định hoặc tìm các giá trị trùng lặp trong trang tính của bạn.