in

Hướng dẫn tự động thay đổi kích thước bảng trong Microsoft Word

Bảng trong Microsoft Word

Bằng cách sử dụng bảng trong Microsoft Word, bạn có thể cấu trúc các thành phần của tài liệu hoặc chèn dữ liệu ở định dạng có tổ chức. Khi bạn thêm bảng của mình, hãy xem xét tự động thay đổi kích thước bảng để phù hợp với tài liệu hoặc nội dung của bảng.

Bạn có thể thay đổi kích thước bảng theo cách thủ công trong Word bằng cách kéo một góc hoặc cạnh. Nhưng với tính năng AutoFit, Word sẽ điều chỉnh kích thước bảng cho bạn, loại bỏ một số công việc thủ công.

Cách tự động thay đổi kích thước bảng trong Word

Bạn có thể tự động định cỡ lại bảng của mình để vừa với trang hoặc nội dung trong bảng. Và bạn có thể sử dụng tính năng AutoFit trước hoặc sau khi thêm dữ liệu vào bảng.

Chọn bảng trong tài liệu của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đặt con trỏ lên trên bảng và nhấp vào tay cầm của bảng (mũi tên bốn cạnh) ở trên cùng bên trái. Điều này làm nổi bật toàn bộ bảng.

Chọn tay nắm bàn

Nhấp chuột phải và di chuyển con trỏ của bạn đến AutoFit trong menu lối tắt. Sau đó, chọn “Tự động khớp với nội dung” hoặc “Tự động khớp với cửa sổ” trong menu bật ra.

RightClickAutoFit WordAutomaticallyResizeTable

Ngoài ra, nhấp vào mũi tên thả xuống cho AutoFit trên thanh công cụ nổi để thực hiện lựa chọn của bạn.

Thanh công cụAutoFit WordAutomaticallyResizeTable

Nếu bạn chọn “Tự động khớp với nội dung”, mỗi cột sẽ thu nhỏ hoặc mở rộng để vừa với dữ liệu bên trong. Nếu bạn thêm hoặc xóa dữ liệu trong bảng, các cột sẽ điều chỉnh để chứa ô có lượng nội dung lớn nhất.

Tự động khớp với nội dung

Nếu bạn chọn “Tự động khớp với cửa sổ”, bảng sẽ kéo dài sang lề phải và trái với các cột có chiều rộng bằng nhau theo mặc định.

Tự động khớp với cửa sổ

Bạn cũng sẽ nhận thấy một tùy chọn trong menu AutoFit cho Chiều rộng cột cố định. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để giữ các cột ở kích thước đã điều chỉnh của chúng sau khi bạn khớp bảng với nội dung của cửa sổ.

Chọn chiều rộng cột cố định

Khi bạn tự động thay đổi kích thước bảng trong Word, bạn vẫn có thể thực hiện các điều chỉnh kích thước thủ công nếu muốn. Bạn cũng có thể thực hiện những việc như căn chỉnh bảng theo chiều ngang hoặc thêm hàng và cột nếu cần.

Comments

Loading…